Verkkokauppa

Myydyimmät

Erikoistarjoukset

Rekisteriseloste

Motor Power Asiakasrekisteri

Päivitetty 23.5.2018

Rekisterinpitäjä

Motor Power Finland Oy
Keskuojankatu 12, 33900 Tampere
Puh. 010 548 9900

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään tilausten, luotonhallinnan, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden ostotapahtumiin liittyvien tilanteiden hoitamiseen. Rekisterissä olevia osto- ja tilaustietoja sekä osoitetietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muun markkinoinnin sekä viestinnän kohdentamiseen jotta markkinointi olisi sisällöltään kiinnostavampaa. Henkilötietoja voidaan myös käyttää uutiskirjeen sekä tarjousten postittamiseen sekä arvontoihin osallistumiseen. Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää tilastointiin ja niitä voidaan analysoida. Tilastoinnissa ja analysoinnissa tietoja käytetään anonyymisti.

Rekisterin sisältö

Asiakkaan nimi, asiakasnumero, postitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tuotteiden takuutiedot, sarjanumerot, tiedot jälleenmyyjäliikkeestä, markkinointiluvat, sekä verkkokaupan käyttäjätunnus.

Verkkokaupan salasanaa ei säilytetä Motor Powerin asiakasrekisterissä. Salasana tallennetaan Motor Power verkkokaupan palvelimelle salattuna, eikä henkilökuntamme pääse näkemään salasanaa.

Käyttäessäsi maksutapana osamaksupalvelua, henkilötunnuksesi ei välity Motor Powerin rekisteriin, vaan se tallennetaan luotonantajan omaan järjestelmään. Käytämme vain luotonantajia, jotka ovat sitoutuneet suojaamaan asiakastietoja.

Asiointitiedot

Ostotapahtumat, lunastamatta jätetyt tilaukset ja asiakaspalautukset, tieto ostokertymästä sekä muita ostotapahtumien perusteella tehtyjä yhteenvetoja, yhteydenotot asiakaspalveluun sekä asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä, markkinointikampanjoihin osallistuminen, erilaisten alennuskampanjoiden käyttö.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot Motor Powerin myyntikanavissa ja jälleenmyyjien asiakasrekistereissä, henkilötietopalveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus ym.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa, kuljetusyhtiölle tilausta toimitettaessa, sekä asiakkaan ostoksessa käyttämälle maksuvälityspalvelun tarjoajalle tilanteen sitä vaatiessa. Lisäksi tiettyjen tuotteiden kohdalla asiakkaan yhteystiedot luovutetaan maahantuojalle mikäli maahantuojan takuu sitä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojenkäsittelyn teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita joilla mahdollistetaan
verkkokauppamme tekninen toimivuus sekä mahdollisimman hyvä asiakaskokemus. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, joilla palvelin pystyy tunnistamaan asiakkaan verkossa. Evästeitä tarvitaan esimerkiksi
verkkokaupan sisäänkirjautumiseen, ostoskorin toimintaan, sekä muihin välttämättömiin toimintoihin.

Markkinointiyhteistyökumppanimme käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita asiakkaan
tunnistamiseen. Nämä tekniikat auttavat meitä toteuttamaan paremmin kohdennettua markkinointia
jolloin esimerkiksi näet paremmin juuri sinua kiinnostavia mainoksiamme.

Analytiikkayhteistyökumppanimme käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita asiakkaan
tunnistamiseen. Nämä tekniikat auttavat meitä keräämään anonyymia analytiikkaa palveluidemme
käytöstä jolloin pystymme paremmin ymmärtämään asiakkaitamme ja pystymme kehittämään
palveluitamme paremmiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

Evästeiden käyttöä voi normaalisti hallinnoida oman verkkoselaimen asetuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti Motor Powerin palvelintiloissa Espoossa ja se on suojattu ulkopuolisilta
asianmukaisin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan henkilöille, joiden on työn puolesta välttämätöntä päästä
käsiksi asiakastietoihin, on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kaikkia näitä henkilöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus ja henkilöstöä on ohjeistettu asiakastiedon turvalliseen käsittelyyn.

Sähköpostimarkkinointirekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.
Kaikki paperidokumentit, jotka sisältävät asiakastietoja, säilytetään asianmukaisesti ja hävitetään
silppuamalla heti kun niitä ei tarvita, normaalisti viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Olemme sitoutuneet käyttämään tietojen sähköiseen käsittelyyn vain kumppaneita, jotka ovat sitoutuneet
noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja muita Suomessa voimassa olevia asetuksia tietojenkäsittelystä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin pitkään, kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen.
Joiltain osin tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli laki niin velvoittaa esimerkiksi kirjanpidon tai
tuotevastuun vuoksi, tai jos ostoista on esimerkiksi voimassaolevia luottosuhteita.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön yhteydessä asiakasta
voidaan velvoittaa luotettavasti todentamaan henkilöllisyytensä. Tietojen tarkastuspyyntöön vastataan
kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Jos rekisterissä on virheitä, asiakas voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.
Tästä kiellosta huolimatta tietoja voidaan käyttää yhteydenottamiseen, mikäli asiakkaan ostamassa
tuotteessa havaitaan virhe tai yhteydenottaminen on tilauksen käsittelyn kannalta tarpeellista.

Tietojen poisto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistoa koska tahansa. Tällöin poistamme kaiken
asiakastiedon, jota laki ei velvoita säilyttämään.